دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,613,000تومان 1,613,000تومان 1,613,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

1,905,000تومان 1,905,000تومان 1,905,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

2,272,000تومان 2,272,000تومان 2,272,000تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

2,280,000تومان 2,280,000تومان 2,280,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

2,354,000تومان 2,354,000تومان 2,354,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

2,354,000تومان 2,354,000تومان 2,354,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,433,000تومان 2,433,000تومان 2,433,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,655,000تومان 2,655,000تومان 2,655,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

2,851,000تومان 2,565,900تومان 2,851,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,024,000تومان 2,721,600تومان 3,024,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

3,559,000تومان 3,559,000تومان 3,559,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

4,174,000تومان 4,174,000تومان 4,174,000تومان