دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

2,662,000تومان 2,662,000تومان 2,662,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

3,082,000تومان 3,082,000تومان 3,082,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

3,143,000تومان 3,143,000تومان 3,143,000تومان

DS-7208HQHI-K1/ECO

8 کانال
DS-7208HQHI-K1/ECO

3,802,000تومان 3,802,000تومان 3,802,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,883,000تومان 3,883,000تومان 3,883,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,883,000تومان 3,883,000تومان 3,883,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

4,014,000تومان 4,014,000تومان 4,014,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

4,284,000تومان 4,284,000تومان 4,284,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

4,705,000تومان 4,705,000تومان 4,705,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

4,989,000تومان 4,989,000تومان 4,989,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

5,872,000تومان 5,872,000تومان 5,872,000تومان

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2

5,880,000تومان 5,880,000تومان 5,880,000تومان