دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

2,218,000تومان 2,218,000تومان 2,218,000تومان

DS-7208HGHI-F1

8 کانال
DS-7208HGHI-F1

2,620,000تومان 2,620,000تومان 2,620,000تومان

DS-7108HQHI-K1

8 کانال
DS-7108HQHI-K1

3,082,000تومان 3,082,000تومان 3,082,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,236,000تومان 3,236,000تومان 3,236,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

3,236,000تومان 3,236,000تومان 3,236,000تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

3,279,000تومان 3,279,000تومان 3,279,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

3,345,000تومان 3,345,000تومان 3,345,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

3,583,000تومان 3,583,000تومان 3,583,000تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

4,157,000تومان 4,157,000تومان 4,157,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

4,894,000تومان 4,894,000تومان 4,894,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

5,124,000تومان 5,124,000تومان 5,124,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

5,124,000تومان 5,124,000تومان 5,124,000تومان