دستگاه ضبط DVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,872,288تومان 2,080,320تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,214,960تومان 1,993,464تومان 2,214,960تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

2,704,680تومان 2,434,212تومان 2,704,680تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,356,760تومان 3,021,084تومان 3,356,760تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

3,380,520تومان 3,042,468تومان 3,380,520تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

3,380,520تومان 3,042,468تومان 3,380,520تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,795,000تومان 3,415,500تومان 3,795,000تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,942,080تومان 4,447,872تومان 4,942,080تومان

DS-7208HTHI-K2

8 کانال
DS-7208HTHI-K2

6,527,400تومان 5,874,660تومان 6,527,400تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

6,729,000تومان 6,056,100تومان 6,729,000تومان

DS-7208HQHI-K2

8 کانال
DS-7208HQHI-K2