دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

867,240تومان 780,516تومان 867,240تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,106,160تومان 995,544تومان 1,106,160تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,148,400تومان 1,033,560تومان 1,148,400تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,776,720تومان 1,599,048تومان 1,776,720تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1

1,799,160تومان 1,619,244تومان 1,799,160تومان

DVR-216G-F1

16 کانال
DVR-216G-F1

1,907,400تومان 1,716,660تومان 1,907,400تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

2,831,400تومان 2,548,260تومان 2,831,400تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

3,178,560تومان 2,860,704تومان 3,178,560تومان

DVR-216U-F2

16 کانال
DVR-216U-F2

5,636,400تومان 5,072,760تومان 5,636,400تومان