دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,044,000تومان 939,600تومان 1,044,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,190,000تومان 1,190,000تومان 1,190,000تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,728,000تومان 1,555,200تومان 1,728,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,810,000تومان 1,810,000تومان 1,810,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

1,843,000تومان 1,843,000تومان 1,843,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

2,765,000تومان 2,488,500تومان 2,765,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

2,805,000تومان 2,524,500تومان 2,805,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

2,880,000تومان 2,880,000تومان 2,880,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

2,880,000تومان 2,880,000تومان 2,880,000تومان

DVR-216U-F2

16 کانال
DVR-216U-F2

5,683,000تومان 5,114,700تومان 5,683,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

5,760,000تومان 5,760,000تومان 5,760,000تومان

DVR-208Q-F1

8 کانال
DVR-208Q-F1