دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,077,000تومان 2,077,000تومان 2,077,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

2,283,000تومان 2,283,000تومان 2,283,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

2,552,000تومان 2,552,000تومان 2,552,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

2,729,000تومان 2,729,000تومان 2,729,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,073,000تومان 3,073,000تومان 3,073,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,160,000تومان 3,160,000تومان 3,160,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,240,000تومان 3,240,000تومان 3,240,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

3,648,000تومان 3,648,000تومان 3,648,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

3,707,000تومان 3,707,000تومان 3,707,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

3,878,000تومان 3,878,000تومان 3,878,000تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

3,968,000تومان 3,968,000تومان 3,968,000تومان