دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,202,000تومان 1,202,000تومان 1,202,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,511,000تومان 1,511,000تومان 1,511,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,855,000تومان 1,669,500تومان 1,855,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

1,985,000تومان 1,985,000تومان 1,985,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,235,000تومان 2,011,500تومان 2,235,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

2,299,000تومان 2,069,100تومان 2,299,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

2,650,000تومان 2,385,000تومان 2,650,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,696,000تومان 2,426,400تومان 2,696,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,700,000تومان 2,430,000تومان 2,700,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

2,821,000تومان 2,538,900تومان 2,821,000تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

2,886,000تومان 2,886,000تومان 2,886,000تومان