دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,071,000تومان 1,071,000تومان 1,071,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,304,000تومان 1,304,000تومان 1,304,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,650,000تومان 1,485,000تومان 1,650,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,485,000تومان 1,650,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

1,770,000تومان 1,770,000تومان 1,770,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,850,904تومان 2,056,560تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,891,296تومان 2,101,440تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,039,796تومان 2,266,440تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,284,920تومان 2,056,428تومان 2,284,920تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

2,303,400تومان 2,073,060تومان 2,303,400تومان