دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,090,000تومان 1,090,000تومان 1,090,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,370,000تومان 1,370,000تومان 1,370,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,686,000تومان 1,517,400تومان 1,686,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

1,800,000تومان 1,800,000تومان 1,800,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,005,000تومان 1,804,500تومان 2,005,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,850,904تومان 2,056,560تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

2,410,000تومان 2,169,000تومان 2,410,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,467,000تومان 2,220,300تومان 2,467,000تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

2,618,000تومان 2,618,000تومان 2,618,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,786,000تومان 2,507,400تومان 2,786,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

5,154,000تومان 4,638,600تومان 5,154,000تومان