دستگاه ضبط NVR هایک ویژن ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3 4  

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,983,000تومان 1,983,000تومان 1,983,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,492,000تومان 2,492,000تومان 2,492,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

3,051,000تومان 3,051,000تومان 3,051,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

3,275,000تومان 3,275,000تومان 3,275,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

3,495,000تومان 3,145,500تومان 3,495,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,687,000تومان 3,687,000تومان 3,687,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,737,000تومان 3,737,000تومان 3,737,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,800,000تومان 3,800,000تومان 3,800,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

4,361,000تومان 4,361,000تومان 4,361,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

4,448,000تومان 4,448,000تومان 4,448,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

4,654,000تومان 4,654,000تومان 4,654,000تومان