دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

897,600تومان 807,840تومان 897,600تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,092,960تومان 983,664تومان 1,092,960تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,170,840تومان 1,053,756تومان 1,170,840تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,346,400تومان 1,211,760تومان 1,346,400تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,482,360تومان 1,482,360تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,755,600تومان 1,580,040تومان 1,755,600تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

1,795,200تومان 1,615,680تومان 1,795,200تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 2,086,920تومان 2,086,920تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,106,720تومان 1,896,048تومان 2,106,720تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

2,457,840تومان 2,212,056تومان 2,457,840تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,290,000تومان 3,861,000تومان 4,290,000تومان