دوربین مداربسته IP های لوک ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

IPC-B120

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120

916,800تومان 825,120تومان 916,800تومان

IPC-T120-D

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120-D

916,800تومان 825,120تومان 916,800تومان

IPC-B220-D

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220-D

934,800تومان 841,320تومان 934,800تومان

IPC-T120

دوربین مداربسته Dome
IPC-T120

954,000تومان 954,000تومان 954,000تومان

IPC-D120

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120

973,200تومان 875,880تومان 973,200تومان

IPC-B120H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B120H

1,000,000تومان 900,000تومان 1,000,000تومان

IPC-T220H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T220H

1,000,000تومان 900,000تومان 1,000,000تومان

IPC-B220

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B220

1,077,120تومان 969,408تومان 1,077,120تومان

IPC-D120H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D120H

1,080,000تومان 972,000تومان 1,080,000تومان

IPC-B140H

دوربین مداربسته Bullet
IPC-B140H

1,369,000تومان 1,232,100تومان 1,369,000تومان

IPC-D140H

دوربین مداربسته Dome
IPC-D140H

1,380,000تومان 1,242,000تومان 1,380,000تومان

IPC-T240H

دوربین مداربسته Dome
IPC-T240H

1,407,340تومان 1,266,606تومان 1,407,340تومان