دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-2CD2202I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2CD2202I-DE3

2,640,000تومان 2,376,000تومان 2,640,000تومان

DH-SD29204T-GN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD29204T-GN

3,330,000تومان 3,330,000تومان 3,330,000تومان

DH-SD1A203T-GN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD1A203T-GN

3,550,000تومان 3,550,000تومان 3,550,000تومان

DH-SD49225T-HN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD49225T-HN

7,740,000تومان 7,740,000تومان 7,740,000تومان

DS-2PT3326IZ-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2PT3326IZ-DE3

8,546,000تومان 7,691,400تومان 8,546,000تومان

DH-SD59225U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59225U-HNI

9,800,000تومان 9,800,000تومان 9,800,000تومان

DH-SD6CE225U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD6CE225U-HNI

10,650,000تومان 10,650,000تومان 10,650,000تومان

DH-SD59230U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59230U-HNI

14,300,000تومان 12,870,000تومان 14,300,000تومان

DH-SD6CE230U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD6CE230U-HNI

15,490,000تومان 15,490,000تومان 15,490,000تومان

DH-SD59430U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59430U-HNI

15,950,000تومان 15,950,000تومان 15,950,000تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

23,777,000تومان 23,777,000تومان 23,777,000تومان

DS-2DE7530IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7530IW-AE