دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DH-SD29204T-GN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD29204T-GN

2,314,000تومان 2,082,600تومان 2,314,000تومان

DH-SD1A203T-GN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD1A203T-GN

2,437,000تومان 2,193,300تومان 2,437,000تومان

DS-2CD2202I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2CD2202I-DE3

2,640,000تومان 2,376,000تومان 2,640,000تومان

DH-SD49225T-HN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD49225T-HN

5,280,000تومان 4,752,000تومان 5,280,000تومان

DH-SD59225U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59225U-HNI

6,750,000تومان 6,075,000تومان 6,750,000تومان

DH-SD6CE225U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD6CE225U-HNI

7,400,000تومان 6,660,000تومان 7,400,000تومان

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,766,880تومان 6,990,192تومان 7,766,880تومان

DH-SD59230U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59230U-HNI

9,800,000تومان 8,820,000تومان 9,800,000تومان

DS-2DE4A220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4A220IW-DE

9,934,320تومان 8,940,888تومان 9,934,320تومان

DS-2PT3326IZ-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2PT3326IZ-DE3

10,292,040تومان 9,262,836تومان 10,292,040تومان

DH-SD6CE230U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD6CE230U-HNI

10,720,000تومان 9,648,000تومان 10,720,000تومان

DH-SD59430U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59430U-HNI

11,000,000تومان 9,900,000تومان 11,000,000تومان