دوربین مداربسته IP دوربین مداربسته Speed Dome,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DS-2CD2202I-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2CD2202I-DE3

2,640,000تومان 2,376,000تومان 2,640,000تومان

DH-SD29204T-GN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD29204T-GN

3,330,000تومان 3,330,000تومان 3,330,000تومان

DH-SD1A203T-GN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD1A203T-GN

3,550,000تومان 3,550,000تومان 3,550,000تومان

DH-SD49225T-HN

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD49225T-HN

7,740,000تومان 7,740,000تومان 7,740,000تومان

DS-2DE4220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4220IW-DE

7,766,880تومان 6,990,192تومان 7,766,880تومان

DH-SD59225U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59225U-HNI

9,800,000تومان 9,800,000تومان 9,800,000تومان

DS-2DE4A220IW-DE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE4A220IW-DE

9,934,320تومان 8,940,888تومان 9,934,320تومان

DS-2PT3326IZ-DE3

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2PT3326IZ-DE3

10,292,040تومان 9,262,836تومان 10,292,040تومان

DH-SD6CE225U-HNI

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD6CE225U-HNI

10,650,000تومان 10,650,000تومان 10,650,000تومان

DS-2DE5220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5220IW-AE

12,913,560تومان 11,622,204تومان 12,913,560تومان

DS-2DE5230W-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE5230W-AE

13,454,760تومان 12,109,284تومان 13,454,760تومان

DS-2DE7220IW-AE

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2DE7220IW-AE

13,545,840تومان 12,191,256تومان 13,545,840تومان