دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4116HS-S2

16 کانال
DHI-XVR4116HS-S2

2,120,000تومان 2,120,000تومان 2,120,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

2,805,000تومان 2,524,500تومان 2,805,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

2,880,000تومان 2,880,000تومان 2,880,000تومان

DH-XVR5116H-X

16 کانال
DH-XVR5116H-X

3,430,000تومان 3,430,000تومان 3,430,000تومان

DH-XVR5216AN-S2

16 کانال
DH-XVR5216AN-S2

3,650,000تومان 3,650,000تومان 3,650,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,795,000تومان 3,415,500تومان 3,795,000تومان

DH-XVR5216AN-X

16 کانال
DH-XVR5216AN-X

3,980,000تومان 3,980,000تومان 3,980,000تومان

DHI-XVR5216AN-4KL

16 کانال
DHI-XVR5216AN-4KL

4,950,000تومان 4,950,000تومان 4,950,000تومان

DH-XVR5216AN-4KL-X

16 کانال
DH-XVR5216AN-4KL-X

5,450,000تومان 4,905,000تومان 5,450,000تومان

DVR-216U-F2

16 کانال
DVR-216U-F2

5,683,000تومان 5,114,700تومان 5,683,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

5,760,000تومان 5,760,000تومان 5,760,000تومان

DS-7216HUHI-K2

16 کانال
DS-7216HUHI-K2

6,729,000تومان 6,056,100تومان 6,729,000تومان