دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4116HS-S2

16 کانال
DHI-XVR4116HS-S2

1,480,000تومان 1,332,000تومان 1,480,000تومان

DH-XVR5116H-X

16 کانال
DH-XVR5116H-X

2,450,000تومان 2,205,000تومان 2,450,000تومان

DH-XVR5216AN-S2

16 کانال
DH-XVR5216AN-S2

2,650,000تومان 2,385,000تومان 2,650,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

2,805,000تومان 2,524,500تومان 2,805,000تومان

DH-XVR5216AN-X

16 کانال
DH-XVR5216AN-X

2,850,000تومان 2,565,000تومان 2,850,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

2,880,000تومان 2,880,000تومان 2,880,000تومان

DHI-XVR5216AN-4KL

16 کانال
DHI-XVR5216AN-4KL

3,500,000تومان 3,150,000تومان 3,500,000تومان

DH-XVR5216AN-4KL-X

16 کانال
DH-XVR5216AN-4KL-X

3,800,000تومان 3,420,000تومان 3,800,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

3,800,280تومان 3,420,252تومان 3,800,280تومان

DH-XVR5416L

16 کانال
DH-XVR5416L

5,200,000تومان 4,680,000تومان 5,200,000تومان

DVR-216U-F2

16 کانال
DVR-216U-F2

5,683,000تومان 5,114,700تومان 5,683,000تومان

DVR-216U-K2

16 کانال
DVR-216U-K2

5,760,000تومان 5,760,000تومان 5,760,000تومان