دستگاه ضبط DVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4116HS-S2

16 کانال
DHI-XVR4116HS-S2

2,120,000تومان 2,120,000تومان 2,120,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

2,354,000تومان 2,354,000تومان 2,354,000تومان

DS-7216HGHI-K1

16 کانال
DS-7216HGHI-K1

2,354,000تومان 2,354,000تومان 2,354,000تومان

DVR-216G-F1

16 کانال
DVR-216G-F1

2,480,000تومان 2,232,000تومان 2,480,000تومان

DH-XVR5116H-X

16 کانال
DH-XVR5116H-X

3,430,000تومان 3,430,000تومان 3,430,000تومان

DVR-216Q-F1

16 کانال
DVR-216Q-F1

3,520,000تومان 3,168,000تومان 3,520,000تومان

DS-7116HQHI-K1

16 کانال
DS-7116HQHI-K1

3,559,000تومان 3,559,000تومان 3,559,000تومان

DH-XVR5216AN-S2

16 کانال
DH-XVR5216AN-S2

3,650,000تومان 3,650,000تومان 3,650,000تومان

DVR-216Q-K1

16 کانال
DVR-216Q-K1

3,850,000تومان 3,850,000تومان 3,850,000تومان

DH-XVR5216AN-X

16 کانال
DH-XVR5216AN-X

3,980,000تومان 3,980,000تومان 3,980,000تومان

DS-7216HQHI-K1

16 کانال
DS-7216HQHI-K1

4,174,000تومان 4,174,000تومان 4,174,000تومان

DS-7216HQHI-K2

16 کانال
DS-7216HQHI-K2

4,620,000تومان 4,620,000تومان 4,620,000تومان