دستگاه ضبط DVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4104HS-S2

4 کانال
DHI-XVR4104HS-S2

930,000تومان 930,000تومان 930,000تومان

DVR-204Q-F1

4 کانال
DVR-204Q-F1

1,044,000تومان 939,600تومان 1,044,000تومان

DHI-XVR5104HS-S2

4 کانال
DHI-XVR5104HS-S2

1,190,000تومان 1,190,000تومان 1,190,000تومان

DVR-204Q-K1

4 کانال
DVR-204Q-K1

1,190,000تومان 1,190,000تومان 1,190,000تومان

DS-7204HQHI-K1

4 کانال
DS-7204HQHI-K1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

DVR-204U-F1

4 کانال
DVR-204U-F1

1,728,000تومان 1,555,200تومان 1,728,000تومان

DHI-XVR5104HS-4M

4 کانال
DHI-XVR5104HS-4M

1,760,000تومان 1,760,000تومان 1,760,000تومان

DVR-204U-K1

4 کانال
DVR-204U-K1

1,843,000تومان 1,843,000تومان 1,843,000تومان

DH-XVR5104HS-4KL-X

4 کانال
DH-XVR5104HS-4KL-X

1,850,000تومان 1,850,000تومان 1,850,000تومان

DS-7204HUHI-K1

4 کانال
DS-7204HUHI-K1

2,214,960تومان 1,993,464تومان 2,214,960تومان

DS-7204HUHI-K1/P

4 کانال
DS-7204HUHI-K1/P

2,704,680تومان 2,434,212تومان 2,704,680تومان

DS-7204HTHI-K1

4 کانال
DS-7204HTHI-K1

3,356,760تومان 3,021,084تومان 3,356,760تومان