دستگاه ضبط DVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-XVR4108HS-S2

8 کانال
DHI-XVR4108HS-S2

1,220,000تومان 1,220,000تومان 1,220,000تومان

DVR-208Q-K1

8 کانال
DVR-208Q-K1

1,810,000تومان 1,810,000تومان 1,810,000تومان

DHI-XVR5108HS-S2

8 کانال
DHI-XVR5108HS-S2

1,970,000تومان 1,773,000تومان 1,970,000تومان

DH-XVR5108HS-X1

8 کانال
DH-XVR5108HS-X1

2,050,000تومان 2,050,000تومان 2,050,000تومان

DS-7208HQHI-K1

8 کانال
DS-7208HQHI-K1

2,080,320تومان 1,872,288تومان 2,080,320تومان

DHI-XVR5108H-4KL

8 کانال
DHI-XVR5108H-4KL

2,510,000تومان 2,510,000تومان 2,510,000تومان

DVR-208U-F1

8 کانال
DVR-208U-F1

2,765,000تومان 2,488,500تومان 2,765,000تومان

DH-XVR5108H-4KL-X

8 کانال
DH-XVR5108H-4KL-X

2,790,000تومان 2,790,000تومان 2,790,000تومان

DVR-208U-K1

8 کانال
DVR-208U-K1

2,880,000تومان 2,880,000تومان 2,880,000تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

3,380,520تومان 3,042,468تومان 3,380,520تومان

DS-7208HUHI-K1

8 کانال
DS-7208HUHI-K1

3,380,520تومان 3,042,468تومان 3,380,520تومان

DS-7208HUHI-K2/P

8 کانال
DS-7208HUHI-K2/P

4,942,080تومان 4,447,872تومان 4,942,080تومان