دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

2,180,000تومان 2,180,000تومان 2,180,000تومان

DH-NVR4116HS-4KS2

16 کانال
DH-NVR4116HS-4KS2

2,470,000تومان 2,470,000تومان 2,470,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,600,000تومان 2,600,000تومان 2,600,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

3,707,000تومان 3,707,000تومان 3,707,000تومان

DS-7616NI-Q2

16 کانال
DS-7616NI-Q2

3,878,000تومان 3,878,000تومان 3,878,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

4,216,000تومان 4,216,000تومان 4,216,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

5,390,000تومان 5,390,000تومان 5,390,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

7,900,000تومان 7,900,000تومان 7,900,000تومان

DS-7716NI-Q4

16 کانال
DS-7716NI-Q4

8,295,000تومان 8,295,000تومان 8,295,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

9,752,000تومان 9,752,000تومان 9,752,000تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P