دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,658,700تومان 1,843,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,150,000تومان 1,935,000تومان 2,150,000تومان

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2

2,266,440تومان 2,039,796تومان 2,266,440تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,376,000تومان 2,138,400تومان 2,376,000تومان

DH-NVR4116HS-4KS2

16 کانال
DH-NVR4116HS-4KS2

2,470,000تومان 2,470,000تومان 2,470,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,728,440تومان 2,455,596تومان 2,728,440تومان

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

3,474,240تومان 3,126,816تومان 3,474,240تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,600,000تومان 4,140,000تومان 4,600,000تومان

DS-7616NI-E2/16P

16 کانال
DS-7616NI-E2/16P

4,649,040تومان 4,184,136تومان 4,649,040تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

4,942,080تومان 4,447,872تومان 4,942,080تومان

DS-7616NI-k2/16p

16 کانال
DS-7616NI-k2/16p

5,280,000تومان 4,752,000تومان 5,280,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

5,280,000تومان 4,752,000تومان 5,280,000تومان