دستگاه ضبط NVR 16 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,658,700تومان 1,843,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,150,000تومان 1,935,000تومان 2,150,000تومان

DS-7616NI-Q1

16 کانال
DS-7616NI-Q1

2,467,000تومان 2,220,300تومان 2,467,000تومان

DH-NVR4116HS-4KS2

16 کانال
DH-NVR4116HS-4KS2

2,470,000تومان 2,470,000تومان 2,470,000تومان

DS-7616NI-K2

16 کانال
DS-7616NI-K2

2,786,000تومان 2,507,400تومان 2,786,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,600,000تومان 4,140,000تومان 4,600,000تومان

DS-7616NI-Q2/16P

16 کانال
DS-7616NI-Q2/16P

5,154,000تومان 4,638,600تومان 5,154,000تومان

DS-7716NI-K4

16 کانال
DS-7716NI-K4

6,120,000تومان 5,508,000تومان 6,120,000تومان

DS-7716NI-E4

16 کانال
DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4/16P

16 کانال
DS-7716NI-E4/16P

DS-7616NI-E2/8P

16 کانال
DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2

16 کانال
DS-7616NI-E2