دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DHI-NVR2104HS-4KS2

4 کانال
DHI-NVR2104HS-4KS2

760,000تومان 684,000تومان 760,000تومان

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

883,000تومان 794,700تومان 883,000تومان

NVR1A04HS-4P

4 کانال
NVR1A04HS-4P

1,055,000تومان 949,500تومان 1,055,000تومان

DHI-NVR2104HS-P-4KS2

4 کانال
DHI-NVR2104HS-P-4KS2

1,240,000تومان 1,116,000تومان 1,240,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,320,000تومان 1,188,000تومان 1,320,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

DS-7604NI-E1

4 کانال
DS-7604NI-E1

1,469,160تومان 1,322,244تومان 1,469,160تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,482,360تومان 1,482,360تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,650,000تومان 1,485,000تومان 1,650,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

1,650,000تومان 1,485,000تومان 1,650,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,093,000تومان 1,883,700تومان 2,093,000تومان

DS-7604NI-E1/4P

4 کانال
DS-7604NI-E1/4P

2,101,440تومان 1,891,296تومان 2,101,440تومان