دستگاه ضبط NVR 64 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

DH-NVR5864-4KS2

64 کانال
DH-NVR5864-4KS2

1,005,000تومان 904,500تومان 1,005,000تومان

DH-NVR5464-4KS2

64 کانال
DH-NVR5464-4KS2

7,960,000تومان 7,164,000تومان 7,960,000تومان

DH-NVR608-64-4KS2

64 کانال
DH-NVR608-64-4KS2

16,020,000تومان 14,418,000تومان 16,020,000تومان

DS-9664NI-I8

64 کانال
DS-9664NI-I8

DS-9664NI-I16

64 کانال
DS-9664NI-I16