دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR1A08HS

8 کانال
NVR1A08HS

659,000تومان 593,100تومان 659,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,100,000تومان 990,000تومان 1,100,000تومان

DH-NVR2108HS-4KS2

8 کانال
DH-NVR2108HS-4KS2

1,390,000تومان 1,390,000تومان 1,390,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

1,511,000تومان 1,511,000تومان 1,511,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,874,000تومان 1,686,600تومان 1,874,000تومان

DNVR4108HS-4KS2

8 کانال
DNVR4108HS-4KS2

1,880,000تومان 1,880,000تومان 1,880,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 2,086,920تومان 2,086,920تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,235,000تومان 2,011,500تومان 2,235,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

2,299,000تومان 2,069,100تومان 2,299,000تومان

DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

8 کانال
DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

2,590,000تومان 2,590,000تومان 2,590,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,700,000تومان 2,430,000تومان 2,700,000تومان

DS-7108NI-Q1/8P/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/8P/M

2,886,000تومان 2,886,000تومان 2,886,000تومان