دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR1A08HS

8 کانال
NVR1A08HS

659,000تومان 593,100تومان 659,000تومان

DH-NVR2108HS-4KS2

8 کانال
DH-NVR2108HS-4KS2

880,000تومان 792,000تومان 880,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,100,000تومان 990,000تومان 1,100,000تومان

DNVR4108HS-4KS2

8 کانال
DNVR4108HS-4KS2

1,370,000تومان 1,233,000تومان 1,370,000تومان

DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

8 کانال
DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

1,740,000تومان 1,566,000تومان 1,740,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,874,000تومان 1,686,600تومان 1,874,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

2,056,560تومان 1,850,904تومان 2,056,560تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 2,086,920تومان 2,086,920تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

2,284,920تومان 2,056,428تومان 2,284,920تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

2,518,560تومان 2,266,704تومان 2,518,560تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

2,960,000تومان 2,664,000تومان 2,960,000تومان

DS-7608NI-E2/8P

8 کانال
DS-7608NI-E2/8P

3,313,200تومان 2,981,880تومان 3,313,200تومان