سیستمهای امنیتی Turbo دوربین مداربسته Speed Dome ,

مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

SD59230I-HC

دوربین مداربسته Speed Dome
SD59230I-HC

780,000تومان 702,000تومان 780,000تومان

PTZ-T4215I-D

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4215I-D

3,950,000تومان 3,950,000تومان 3,950,000تومان

DH-SD49225I-HC

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD49225I-HC

4,400,000تومان 3,960,000تومان 4,400,000تومان

PTZ-T4225I-D2

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T4225I-D2

4,910,000تومان 4,910,000تومان 4,910,000تومان

PTZ-T5225I-A

دوربین مداربسته Speed Dome
PTZ-T5225I-A

5,480,000تومان 5,480,000تومان 5,480,000تومان

DH-SD59225I-HC-S2

دوربین مداربسته Speed Dome
DH-SD59225I-HC-S2

5,980,000تومان 5,382,000تومان 5,980,000تومان

DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5223TI-A

6,954,000تومان 6,954,000تومان 6,954,000تومان

DS-2AE5223TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5223TI-A

7,649,400تومان 6,884,460تومان 7,649,400تومان

DS-2AE7230TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7230TI-A

9,790,440تومان 9,790,440تومان 9,790,440تومان

DS-2AE7123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE7123TI-A

DS-2AE5123TI-A

دوربین مداربسته Speed Dome
DS-2AE5123TI-A